Kartka z historii Zespołu ZOZ

Okres międzywojenny XX w.
 • Dzieje Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy sięgają okresu przed II. wojną światową, gdy w 1927r. dr Feliks Krzymuski - ceniony, kaliski lekarz, zaproponował zagospodarowanie części obszaru leśnego w Wolicy pod budowę sanatorium przeciwgruźliczego  
 • 1937r., Rada Miejska Kalisza przyjęła uchwałę o przeznaczeniu lasów komunalnych na budowę lecznicy
 • 1938r., zgodne z projektem architektonicznym inż. Witolda Wardęskiego, ropoczęto budowę sanatorium. Postawiono zaledwie parter i konstrukcję piętra, dalsze prace budowlane przerwała II. wojna światowa
 
Lata  40. – 60.
 • 1948r., wznowiono  budowę sanatorium na zgliszczach - od podstaw
 •  maj 1953 r.,  otwarto Oddział Płucny Szpitala Miejskiego i przyjęto pierwszych trzydziestu pacjentów
 • 1954 r., Szpital otrzymał patronat dr. Bronisława  Koszutskiego; w tym okresie placówka leczyła chorych z rozległego terenu  Kalisza  i powiatu kaliskiego, oraz rejonów: Ostrowa, Pleszewa, Turku i Ostrzeszowa
 • 1955r., Szpital, wyposażony już w 120 łóżek, przyjmował ponad 1000 pacjentów rocznie; a ówczesny dyrektor placówki był równocześnie jedynym specjalistą o pełnych kwalifikacjach, natomiast funkcje lekarzy przejęli felczerzy, m.in: 
             -   przeprowadzono pierwsze badania bronchoskopowe, 
             -   rozbudowano przyszpitalne laboratorium
 • lata sześćdziesiąte, to okres szczególnie intensywnego procesu przeobrażeń Szpitala, m.in.:
              -   zwiększono zatrudnienie, głównie lekarzy.
              -   przeprowadzono wiele modernizacji, m.in. w Pracowni RTG. 
              -   powstała pierwsza, w województwie poznańskim, Pracownia Cytologiczna, prowadzona przez dr Helenę                       Kłoskowską  
              -  uruchomiono Pracownię  Aerozoli oraz nową salę bronchoskopową
              -  uruchomiono Pracownię Bakteriologiczną, która  umożliwiła przeprowadzenie pierwszych posiewów                              plwociny
              -  Szpital uzyskał rangę ogólnokrajową w dziedzinie lecznictwa, badań i profilaktyki
             -   rozpoczęto współpracę z Polską Akademią Nauk oraz Instytutem Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie  przy                   badaniach zespołowych  na temat leczenia nowo wykrytej, prątkującej gruźlicy płuc 
 

Lata  70. – 90.

 • lata 70. nadały Szpitalowi niekwestionowaną, wysoką pozycję  na liście placówek medycznych specjalizujących się  w walce z gruźlicą i innymi chorobami płuc, m.in:
             -  Szpital przejął rolę regionalnego koordynatora w walce z chorobami pulmonologicznymi
             -  poszerzono zakres usług Poradni Przeciwgruźliczej w Kaliszu
             -  uruchomiono Poradnię Odwykowego Leczenia Palaczy Tytoniu
             -  otwarto dwie pracownie spirograficzne (w Szpitalu i w Poradni) 
             -  uruchomiono Pracownię  Bakteriologii  Nieswoistej
 • sierpień 1975r., na bazie Państwowego  Szpitala Przeciwgruźliczego i Poradni Przeciwgruźliczej w Kaliszu,  powstał Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
 • 1978 r., rozpoczęto budowę pawilonu przyszpitalnego (przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia), którą zakończono w 1987r., w następstwie, m.in.:
             -   uruchomiono: trzeci  oddział pulmonologiczny, Izbę Przyjęć oraz nową Pracownię RTG i Pracownię                                Cytologiczną 
             -   rozdzielono Pracownie Spirometrii i Aerozoli
             -   oddano do użytku nową salę bronchoskopową
             -   uzupełniono  aparaturę  sal szpitalnych w instalacje tlenowe z centralną tlenownią
 • grudzień 1998r., placówka uzyskała  status  samodzielnego, publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej
 • styczeń 1999r., na czele Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy stanął lek.med.Sławomir Wysocki, który funkcję dyrektora naczelnego pełni do dziś

 

Ostatnie 15 lat

 • 2002r., rozbudowano laboratorium 
 • 2006r., uruchomiono Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej, jeden z pierwszych w Wielkopolsce
 • 2007r. Zespół Zakładów przystąpił do realizacji „Programu profilaktyki chorób układu oddechowego” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, którą obecnie kontynuuje
 • 2010r., rozpoczęła działalność Pracownia Badania Snu, jedna z nielicznych tego typu jednostek w kraju,  posiadająca komplet najnowocześniejszej aparatury
 • 2012r., m.in.: 
            -  uruchomiono salę  intensywnego nadzoru, 
            -  zainaugurowano leczenie metodą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM), 
            -  rozpoczęto kwalifikację pacjentów do domowego leczenia respiratorem
 
 • 2014r., m.in.:
            -  oddano do użytku ścieżkę zdrowia, w otaczającym Szpital - lesie,
            -  zakupiono nowy ambulans, wyposażony w nowoczesną aparaturę RTG, umożliwiający                                                      kontynuację realizacji „Programu profilaktyki chorób układu oddechowego” 
 •     2015r., Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, zatrudniający obecnie 136 osób, stanowią:
               -  Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy, składający się z 3 oddziałów chorób płuc i gruźlicy oraz Oddziału                                       Rehabilitacji Pulmonologicznej, o łącznej liczbie 147 łóżek
              -   Dział Diagnostyczno – Leczniczy
              -  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
              -  Zakład Mikrobiologii
              -  Zakład Rentgenodiagnostyki
              -  Pracownia Badań Czynnościowych
             -   Pracownia Aerozoli
             -   Pracownia Badania Snu
             -   Sala Intensywnego Nadzoru Medycznego
              oraz
             -   Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy w Kaliszu
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.