Konkurs ofert ratownicy

Data publikacji: 14.10.2020

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń na stanowisku:

 

RATOWNIK MEDYCZNY – KIEROWCA W TRANSPORCIE SANITARNYM

Na okres od 1.11.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych zaprasza ratowników medycznych – kierowców do zgłaszania ofert w ramach konkursu.

 

W Dziale Organizacyjno-Prawnym począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz „Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert”.

„Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, wzory umów oraz formularze ofertowe.

Treść ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy:

 

www.wolica.pl.

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Zakładów do dnia 22 października 2020 r. do godziny 13:00, w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownik – kierowca w transporcie sanitarnym”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23 października 2020 r. w siedzibie udzielającego zamówienie o godz. 10:30.

Sprawdzenie ofert pod kątem spełnienia wymagań formalno - prawnych oraz wezwanie do uzupełnienia ofert nastąpi do dnia 27 października 2020 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 29 października 2020 r. Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala oraz tronie internetowej WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia  1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia  2021 r. 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.).

Poniżej znajduje się pełna treść ogłoszenie do pobrania w formacie PDF.

Ogłoszenie_Konkurs_Ofert_pdf

Formularz_Ofertowy_pdf

Szczegółowe_warunki_konkursu_pdf

Umowa_wzór_pdf

 

 

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.